Eesti ja Läti maksude võrdlus

Ettevõtlusega on tihedalt seotud maksundus. All on toodud Eesti maksumäärade võrdlus Lätiga. Viimane on meilt palju positiivset üle võtnud, nii näiteks ettevõtte jaotamata kasumi mittemaksustamise. Läti eeliseks Balti turul on tema asukoht

EestiLäti
Ettevõtte tulumaksu (ETM) määrETM-i makstakse kasumi jaotamisel. Üldine määr on 20%, arvutatuna 20/80 maksustatavast väljamaksest. Regulaarselt makstavate dividendide suhtes kohaldatakse vähendatud määra 14/86.

ETM-i makstakse kasumi jaotamisel. Üldine määr on 20%, arvutatuna 20/80 maksustatavast väljamaksest.Tulumaksu määrad: 
Dividendidelt20% või 14%. Regulaarselt makstavate dividendide suhtes kehtib määr 14/86. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui väljamakse tehakse eraisikule, tuleb dividendidelt tasuda tulumaks 7%. Mitteresidendist aktsionäri puhul võib kinnipeetav tulumaks olla 5% või 0% (sõltuvalt TML-ist).0% või 20%/10%, võib kohaldada vähendatud määrasid kohaldada vastavalt topelt maksustamise lepingule (TML)
Intressidelt20% residentidele või 0% mitteresidentidele0% või 20%/10%, võib vähendatud määrasid kohaldada vastavalt TML-ile
Autoritasudelt20% residentidele, 10% mitteresidentidele või 0%, kui kohaldatakse maksuvabastustpole
Juhtimis- ja konsultatsioonitasudelt


20%20%, võib maksuvabastust kohaldada vastavalt TML-le
kinnisasja võõrandamiselt20%3%
Kinnisvaratulu üürimiselt/kasutuslepingutelt20%5%
Maksud palkadelt: 
Kuupalga alampiir584 eurot500 eurot
Tulumaksumäärad20%;
– igakuine maksuvabastus- 500 eurot. Iga-aastane maksuvabastus on kuni 6000 eurot (500 eurot kuus). Kui isiku aastasissetulek on kuni 14 400 eurot, võib ta maksuvabastust täies ulatuses kasutada. Kui aastasissetulek jääb vahemikku 14 400–25 200 eurot, vähendatakse maksuvabastuse summat järgmise valemi alusel: 6000 – 6000 / 10 800 × (sissetuleku summa – 14 400).
20% määr aastatulult kuni 20 004 eurot;  23% määr aastasissetulekule, mis ületab 20 004 kuni 62 800 eurot; 31% määr aastasissetulekule, mis ületab 62 800 eurot.


Sotsiaalkindlustus-maksu määrad:  
Töötaja osa1,6% töötuskindlustusmakse;
2% kogumispensioni makse (kui isik liitus II sambaga.

10.50%
Tööandja osa33% sotsiaalmaks (sotsiaalmaksu minimaalne kuukohustus on 584 eurot, see tähendab, et tööandja puhul on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 192,72 eurot kuus);
0,8% töötuskindlustusmakse.

23.59%
Solidaarsusmakspole25 % sissetulekust, mis ületab 62 800 eurot
Käibemaks 
Käibemaksumäärad20%, 9% ja 0%21%, 12% ja 5%
KM-kohuslaseks registreerimise piirmäärad40 000 eurot40 000 eurot
© KOND Konsultatsioonid 2021

Allikad: